Nyhedsbrev sep 2021

Kære forældre

Så er vi rigtig i gang igen, nye børn, to nye pædagoger (Linette på Gul og Clara på Grøn), ny køkkenmedarbejder (Cecilie-Marie), naturuge, 0- til 2-års uge, onsdagsgruppe osv. Her skal stadig gøres mere rent og vaskes legetøj dagligt, men vi er toptunet til at skabe det gode børneliv lige her i Børnehuset Gemmet.

Onsdagsgrupper
Fra onsdag den 8/9 er der igen gang i onsdagsgrupperne. Vi deler børnene op i ni grupper på tværs af stuerne, så de er sammen med børn fra andre stuer i samme aldersgruppe som dem selv.

Mødetid hver onsdag er senest kl. 9.15.

Kl. 9.15, skal du have sagt farvel til dit barn. Det har stor betydning for en god og rolig start på onsdagsgrupperne, at personalet har fokus på børnene, der skal skifte lokale, på tur, på legepladsen osv.

I løbet af de første to uger vil I få et brev med hjem, hvor personalet fortæller, hvem der er i gruppen, og hvad de skal lave med børnene. Det er de samme voksne, der har gruppen frem til og med januar 2022.

Hver onsdag eftermiddag kan I se på opslag ved elevatoren, hvad jeres barns gruppe har lavet. Det er en stor hjælp og støtte for jeres børn, hvis I også spørger til og taler om børn fra andre stuer.

Se også i vores virksomhedsplan om onsdagsgrupperne.

O- til 2-års motorikuge
I uge 37 har vi særligt fokus på de 0- til 2-åriges motoriske udvikling. Det giver os gode vilkår for at arbejde fokuseret med de tre grundsanser:

  • Vestibulærsansen
  • Kinæstetiske sans
  • Taktilsansen

Aktiviteterne vil foregå på stuerne og børnene over tre år vil være på ture til områdets legepladser, så der er god plads til de 0- til 2-åriges fysiske aktiviteter.

Mødetid særligt for børn på tre år og ældre er kl. 9.15 – de skal jo på tur.

Naturuge
I uge 24 havde vi naturuge for de 3- til 6-årige, desværre havde vi nogle ændringer pga. sygdom blandt personalet. Temaet: ”Den eventyrlige natur” satte gang i fantasien, og der blev lavet mosekonebryg, lavet trolde af naturmaterialer, ledt efter trolde i Hareskoven, fundet spiselige urter og bær, fortalt eventyr ved bålet osv.

Lukkedage
Husk at vi har lukket den 18. og 19. november – vi skal afholde pædagogiske dage. Mere om det i en anden mail snarest.

Hilsen

Alle i Gemmet/Merete

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.