Nyhedsbrev marts 2017

Vi har været så heldige at få tildelt ekstra økonomiske midler for budgetåret 2017 på grund af de børn, der er indskrevet i Børnehuset Gemmet. Midlerne, der hedder sociale kompensationsmidler, tildeles ud fra, om der er pædagogisk friplads og/eller familiernes socioøkonomiske forhold. Pengene skal primært bruges til at an­sætte mere personale, helst uddannede pædagoger, hvilket vi er meget glade for.

For de ekstra ressourcer har vi ansat tre pædagoger og har der ud over en lille sum penge til ekstra medhjæl­pertimer fx i forbindelse med flere forældresamtaler, forældremøder og ekstra ressourcer ved særlige arran­gementer.

Det betyder, at hver stue to dage om ugen har en ekstra pædagog fra kl. 8.30 til 12.15, og at vi alle eftermid­dage skal have særlige aktiviteter i små grupper. De tre ressourcepædagoger har ansvaret for eftermiddagens aktiviteter.

Eftermiddagsaktiviteterne starter den 16 marts 2017. Omkring denne dato vil I få nærmere besked om grup­perne, hvornår de samles osv.

Vi har ansat disse nye pædagoger:

  • Karina 30 timer om ugen fra 1. marts 2017, Karina skal være tilknyttet Blå og Grøn stue.
  • Louise 34 timer om ugen fra 1. marts 2017, Louise skal være tilknyttet Gul og Lilla stue.
  • Amanda 25 timer om ugen fra 1. april 2017, Amanda skal være tilknyttet Rød stue.


Vi glæder os meget til at samarbejde med vores nye kollegaer om at skabe endnu højere kvalitet i Børnehuset Gemmet.

Hvis du vil høre mere om de ekstra ressourcer, og hvordan de skal bruges her i Børnehuset Gemmet, eller om vores arbejde med ”Kids” hvor vores pædagogiske praksis skal vurderes ud fra en 360 graders vurdering, så spørg Merete eller fortæl mig, at I gerne vil have et kort ”fyraftens-forældremøde”, hvor vi fortæller om begge indsatsområder. Hvis I er interesseret, så arrangerer vi det.

Ny ansat på Gul stue
Fra 1. april har vi ansat en ny pædagog til den faste stilling på 25 timer. Hun hedder Anja, og vi glæder os også til samarbejdet med hende. 


Mange hilsner fra alle i Børnehuset Gemmet


Merete

Hent nyhedsbrevet som pdf her.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.