Børnenes Aktivitetsfond

Børnehuset Gemmet har en støtteforening, der lejlighedsvis betaler for teaterture og andre særlige aktiviteter.
Hvem er vi?
Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond drives af forældre til børn i Børnehuset Gemmet. Aktivitetsfondens formål er at støtte op om arbejdet i Børnehuset Gemmet og at indsamle penge til at berige børnenes hverdag.
Alle kan deltage aktivt i arbejdet, enten ved at melde sig ind i Aktivitetsfondens bestyrelse ved forældremødet i november – eller ved at kontakte bestyrelsen. Se kontaktinfo nederst på siden.

Foreningen er stiftet 14. januar 1987. undefined

Hvad støtter vi ?
Børnenes Aktivitetsfond arrangerer selvstændige arrangementer, bl.a. Store Legedag i sensom­meren, hvor vi leger, hygger og nogle gange griller sammen. Vi har også tradition for at arrangere udendørs fastelavnsfest med udklædning, tøndeslagning, varm kakao og fastelavnsboller.
Fra venstre: Emil, Anne Rikke, Stine, Carl-Johan, Simone, Irene

Børnenes Aktivitetsfond samarbejder med de ansatte i Børnehuset Gemmet om at finde på de ekstra aktiviteter eller ting, der kan gøre børnenes hverdag sjovere. De seneste år har vi fx givet støtte til teaterture,  underholdning til Børnehusets fastelavnsfest og nyt legetøj.
                                                      
Desuden hjælper Aktivitetsfonden indimellem til ved Børnehusets egne arrangementer, sørger for salg af drikkevarer til sommerfesten eller bidrager med kaffe- og kagesalg fx ved de største børns teaterforestilling.

Overskuddet fra arrangementerne går ubeskåret til børnene.

Hvordan kan du hjælpe?
Alle forældre til børn i Børnehuset Gemmet optages automatisk i Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond.

Det er  frivilligt at betale kontingent til Aktivitetsfonden, og det registreres ikke, hvem der betaler. Lidt eller meget, hver måned, kvartal eller en gang om året – alle bidrag gør en forskel! Man kan oprette en fast indbetaling (fx 30 kr. pr. måned – 1 krone om dagen!) eller man kan indbetale enkeltbeløb.

Indbetalingen kan ske til reg. nr.: 2125 konto nr.: 6887 874 644
- der vil også være mulighed for at give tilskud i forbindelse med forældremøder og andre arrangementer.
Støtteforeningens vedtægter kan hentes her.

Alle bidrag går ubeskåret til et godt formål, nemlig børnene i Børnehuset Gemmet!


Med venlig hilsen


Bestyrelsen i Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond


Kontaktinfo:
Hvis du vil være med i Aktivitetsfondens arbejde eller har forslag til aktiviteter, kan du skrive en mail til Irene, som er formand for foreningen: irenehvid@gmail.com.


Børnenes Aktivitetsfonds bestyrelse
Irene (Signe, Rød stue), formand
Anne Rikke (Ellen, Grøn stue)
Emil (Elouise, Rød stue)
Simone (Luke og Elias, Grøn stue)
Eva (Victor, Blå stue)

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.