Coronavirus

Udsendt 7. maj 2020
I de næste tre uger skal vi passe 15 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn. Det har vi ikke plads til lige nu, men vi – og kommunen – arbejder fortsat hårdt på at finde flere kvardratmeter. Det kan både være i en villa på Tomsgårdsvej og hos AAB, der ejer ejendommen rundt om os. 

Vi har delt børnene op i 13 grupper. Dem kan I se på døren til Gemmet. Børnene under 3 år får fast base i Gemmet. De andre grupper skal på heldagsture og/eller være i andre lokaler, når vi får adgang til dem. 

Hvis du/I har valgt, at holde dit/jeres barn hjemme indtil 31. maj, eller I har valgt at give jeres barn orlov frem til 31. maj, behøver du ikke læse resten af denne mail, som indeholder oplysninger om forholdene i Gemmet i dagene fra den 11. til den 31. maj. Vi ønsker jer et par hyggelige uger. 

Hvis du/I har meddelt os, at I har bruge for en plads i den kommende tre uger, så kommer I bare, og vi finder en løsning - som nok vil ændre sig i løbet af den kommende uge. 

Det er helt afgørende, at alle børn er afleveret senest kl. 9.15. Hvis de kommer senere, og deres gruppe er gået på tur, kan vi ikke modtage barnet, fordi de ikke må komme i en anden gruppe pga. risikoen for smittespredning. 

Hvis det på nogen måde er muligt for jer at aflevere efter kl. 8.00, skal I gøre det, for på dette tidspunkt åbner alle grupper – og vi forhindrer dermed spredning af virus mellem grupperne. 

Hvis en i jeres husstand er syg med coronavirus, må børnene ikke komme i daginstitution, fordi muligheden, for at barnet er smittet og derfor kan smitte andre, er for stor. 

Og så til at det praktiske, som ligner det fra de sidste uger. 

Opdeling af børnene i faste grupper
Børnene vil være opdelt i grupper a tre børn – hvis de er under tre år, og fem børn – hvis de er over tre år. Børnene skal være i disse grupper frem til 31. maj. 

Både stuerne og legepladsen er opdelt i zoner, som børnene skal lege i hele dagen sammen med deres gruppe og den faste voksen. I kan tydeligt se zonerne, da der er opsat hegn og afspærringsbånd.

Grupperne med børn over tre år vil kun komme ind nogle få perioder i løbet af ugen. Grupperne med børn under tre år har fast base på Lilla, Grøn eller Rød og har mulighed for at komme ud en gang om dagen i en af de afmærkede zoner på legepladsen eller på tur. 

Når vi opdeler grupperne, tager vi så vidt muligt hensyn til alder, venner osv, men vigtigst er retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. 

Madpakker
Børnene skal have madpakker med til frokost og morgenmad, hvis de er her på dette tidspunkt. Vi må ikke have madpakkerne på køl, men et godt råd er at lave madpakkerne aftenen før, så kasse, brød, frugt osv. er koldt fra morgenstunden. Vi kan ikke varme maden. 

Mette laver eftermiddagsmad til alle. 

Fra mandag den 18. maj laver Mette mad til børnene under tre år. 

Hvis jeres barn ikke får serveret mad, får I det, I betaler for frokosten retur. Hvornår det bliver, ved jeg ikke, men jeg oplyser løbende til kommunen, hvem der ikke får mad. 

Det vil være dejligt, hvis børnene over tre år medbringer en rygsæk med madkassen og en drikkedunk med vand. 

Søvn i Gemmet
Vi kan ikke tilbyde, at børn over tre år kan sove til middag, fordi det vil blande grupperne. Børn under tre år sover i deres krybber med ca. to meters mellemrum eller i deres lille gruppe. 

Legetøj
Der må slet ikke medbringes legetøj hjemmefra, heller ikke bamser osv. I skal ikke tage børnenes bamser og legetøj med ud ad døren hjemme, for så har børnene en forventning om, at de skal have deres legetøj med i institution. 

Tøj
Børn over tre år skal hver dag medbringe regntøj, hvis der varsles regn, ekstra trøje osv. Det tøj børnene ikke har på, og madpakken/rygsækken skal lægges ved hoveddøren i en kasse med gruppens nummer. Ekstra tøj, hvis de f.eks. kommer til at tisse i bukserne, lægger vi i deres garderober og hjælper hinanden med at hente ved behov. 

Syge børn
Sundhedsstyrelsen skriver følgende om sygdom: 

Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer som forkølelse. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra dagtilbud eller arbejde.

Ved sygdom opstået i dagtilbud: Hvis et barn eller en ansat får symptomer på sygdom, mens de er i dagtilbud eller på arbejde, skal de hurtigst muligt hjem og blive der, indtil 48 timer efter de har haft sidste symptomer.

Hvis en person, der har været i dagtilbud eller på arbejde, konstateres smittet med COVID-19, skal den pågældende institution informeres om det, med henblik på, at de personer, den pågældende har været i nær kontakt med, informeres.

Det betyder, at I skal holde jeres børn hjemme, også hvis de er småsyge, og at de skal blive hjemme 48 timer efter, de har haft symptomer på sygdom. 


Ankomst
For at mindske eventuel smittespredning vil det være bedst, at I ankommer efter kl. 8.00, da der fra kl. 8.00 vil være personale på alle grupper. Vi har dog åbent fra kl. 7.00. 

Alle børn skal være afleveret senest kl. 9.15, da mange grupper vil gå på tur. De andre grupper må ikke modtage jeres børn, fordi det giver mulighed for smittespredning på tværs af grupperne. 

Vi har åbent
Mandag til torsdag fra kl. 7.00 til 16.30 (åbningstiden er besluttet af Københavns kommune)

Fredag har vi åbent fra kl. 7.00 til 16.15. 

Når I ankommer/henter
I skal gå direkte til døren eller til køen foran døren. Ved den opstillede håndvask skal I vaske jeres og barnets hænder i min. 45 sekunder. Jeres barn vil blive hentet ved døren og fulgt til sin gruppe. Kan I se jeres barns gruppe på legepladsen, kan I efter håndvask aflevere til den voksne i legezonen. Der vil være opslag om grupperne på hoveddøren. 

Når I henter, stiller I jer i kø ved døren, og en medarbejder hilser på jer for derefter at hente jeres barn. Hvis I kan se jeres barn på legepladsen, må I gerne modtage barnet ved lågen og gå til håndvasken og vaske hænder eller selv spritte hænderne ved lågen. 

I må være tålmodige ved aflevering og hentning, der bliver måske lidt kø. Københavns Kommune anbefaler forskellige mødetider, for at undgå at forældrene samler sig foran institutionen, men vi håber, at det kommer til at glide på denne måde, og at I holder afstand, når I står i køen – også selv om vi fra næste uge bliver mange børn. 

Ophold på legepladsen
Det er ikke tilladt at blive på legepladsen for at lege lidt, hverken når I henter eller afleverer. 

Vi ved, at det er meget skrappe retningslinjer, men det er jo det, der skal til for at sikre de børn, der kommer i Gemmet. Der er først og fremmest fokus på sundhed. Vi lover at gøre, hvad vi kan for at børnene får en god dag med masser af god pædagogik i meget små grupper, men det bliver jo en anderledes hverdag, end I, vi og ikke mindst børnene er vant til.

Det vil gøre den nye opstart meget lettere for jeres børn, hvis I på forhånd fortæller jeres børn, hvordan det bliver her i Gemmet. 

Hilsen 
Merete 

Udsendt 14. april 2020

Tak for alle jeres svar vedr. pasning i de næste uger. På vores og andre forældres vegne, vil jeg også sige stor tak til alle de forældre, der har mulighed for at have jeres børn hjemme de næste to uger. Det betyder, at vi kan opfylde alle andre forældres behov for pasning. Det er vi meget glade for. 

Dem, der har meddelt behov for pasning, kan altså få det. 

Når mange børn passes hjemme, vil det være sikkert for de børn, der kommer i Gemmet, fordi vi er meget færre børn, og vi kan opfylde kravet til kvadratmeter og små grupper. I vil dog møde en MEGET anderledes hverdag, end I er vant til. Alt det skriver jeg mere om i morgen. 

Allerede nu kan jeg sige, at børnene skal have madpakker med både til frokost og eftermiddagsmad. 

Desuden kan vi ikke tilbyde, at børn over tre år sover til middag. 

Der kommer mere information fra os i morgen.

Udsendt 13. april 2020

Gemmet åbner igen fredag den 17. april.  Som jeg skrev sidst, er det ikke muligt at alle børn kan blive passet samtidig, hvis vi skal følge sundhedsstyrelsens retningslinjer - og det skal vi jo. Københavns kommune har vurderet, at vi kan passe 50% af de børn, vi normalt passer, af gangen. 

Derfor er det vigtigt, at I senest kl. 12.00 i morgen tirsdag, skriver til os

  • om I har mulighed for selv at finde pasning alle eller nogle dage frem til og med 1. maj.
  • og hvilke dage og i hvilket tidsrum I har brug for at jeres barn/børn er i Gemmet frem til og med 1. maj.

 

Det er selvfølgelig vores ønske, at passe alle børn, hvor familierne har behov for pasning, men det er nok ikke realistisk. Når vi har set, hvad jeres behov er, vil vi finde den bedste løsning, for at så mange som muligt kan få deres hverdag til at fungere igen. Det kan f.eks. være at det enkelte barn kan få pasning de fleste dage, men ikke alle dage eller at der bliver pasning i to hold formiddag/eftermiddag.

Vi vurderer, hvad der er bedst, når vi har set jeres behov. 

Hvis I overser denne mail, eller glemmer at skrive til os på gemmet@mail.tele.dk, vil Gitte eller Merete ringe til jer i morgen efter kl. 12.00.  

Med de sidste 4 ugers lukning har vi i fællesskab gjort vores til at holde corona-smitten nede, og vi har været med til, at vi nu står et sted, hvor regeringen har besluttet at åbne samfundet skridt for skridt. 

Vi er i fuld gang med at forberede genåbning af Gemmet. Der er mange ting, der skal på plads, så genåbningen bliver sundhedsmæssig forsvarlig og tryg for alle. Sundhedsstyrelsen har udsendt en lang række krav om f.eks. lokaler, faste grupper, hygiejne og rengøring, som vi skal overholde for at få lov til at åbne. 

De mange krav betyder, at det bliver en meget anderledes hverdag, vi kommer tilbage til, med faste børnegrupper, andre aktiviteter, andre rutiner, ny opdeling af lokaler, endnu mere tid på legepladsen og meget andet. Fordi det er så vigtigt at holde god afstand, er vi pålagt at have dobbelt så meget plads per barn. 

Nødpasning
Indtil vi åbner, er der mulighed for at få nødpasning, hvis I har et særligt behov. Nødpasningen vil fungere på samme måde som de tidligere uger.  Læs mere om nødpasning på www.kk.dk/pasning-og-skole-coronainfo. 

En ny hverdag
Vi er pålagt mange krav fra Sundhedsstyrelsen, og hverdagen bliver derfor ikke, som I kender den. I vil opleve en opstart med små, faste børnegrupper, meget tid ude og en stor fokus på hygiejne og håndvask for alle. 

Inden vi åbner, vil I få besked om det praktiske omkring aflevering, hentning, mad, hygiejne og de andre nye rutiner, som vi skal vænne os til. 

Vi ved dog allerede nu, at alle skal have madpakker med. 

Husk at syge børn ikke må komme i institutionen. Vi håber, at I alle vil have ekstra stor fokus på at holde børn hjemme, hvis de har de mindste tegn på sygdom. 

Hvis du eller dit barn er i en særlig risikogruppe, og du er i tvivl, om dit barn kan starte igen, skal du tale med din læge. 

Mere information

  • Information til forældre fra Sundhedsstyrelsen:

www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Brev-til-foraeldre-i-forbindelse-med-genaabning

  • Film til børn om åbning af institutionen:

www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film_-Corona-nyt---Saadan-gaar-vi-i-boernehave-igen

 

Hvis I har spørgemål, kan I også ringe 38 60 51 21 – tast 1. Jeg er her til 19.30 i dag mandag og selvfølgelig igen i morgen. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jeres børn igen og sammen skabe en tryg hverdag for alle. 

Vi ved, at vi kommer til at stå med udfordringer, som vi endnu ikke kender svarene på. Vi håber derfor, at vi i fællesskab kan finde løsninger undervejs.  

På gensyn

Hilsen alle voksne i Gemmet / Merete  

HUSK

  • Meld jeres pasningsbehov ind så hurtigt som muligt - senest tirsdag den 14. april kl. 12.
  • Træn gerne håndvask og god hygiejne med jeres børn derhjemme.Udsendt 10. april 2020

Kære forældre 

Vi er sat på en kæmpeopgave, som skal sikre, at det er trygt og godt at komme i institution for både børn og personale. 

Jeg kan ikke sige særlig meget konkret, men forsøger at holde jer underrettet, om det, jeg ved, og det er blandt andet, at vi IKKE åbner på onsdag. Om det bliver torsdag eller fredag, ved jeg ikke lige nu. 

Desuden ved jeg, at vi ikke får mulighed for at modtage alle børn, hvis vi skal leve op til sundhedsstyrelsens regler – og det skal vi jo. Reglerne kan I læse på www.sst.dk.

De områder, hvor vi er mest udfordret, er kvadratmeterkravet – vi har slet ikke plads til alle børn - og kravet om gruppesammensætning, børnene skal være i de samme små grupper, med den samme voksen hele dagen fra 7.00 til 16.30 – som vil være vores åbningstid. 

På mandag får I mere information om og kriterierne for, hvem der kan komme i Gemmet. Kriterierne laver Københavns kommune, og de kommer til at gælde i hele byen. 

Det betyder også, at vi kommer til at spørge jer, om I har andre muligheder for pasning, så det må I gerne overveje. Som sagt kommer der mere om det mandag. 

Allerede nu kan I hjælpe os (og jeres børn) ved at lære dem, at håndvask skal tage mellem 45 og 60 sekunder, hvor sæben gnides rundt på hele hånden inkl. håndled og tommelfingre – de mindste skal hjælpes i lige så lang tid. 

Nedenstående brev har Københavns Kommune skrevet til jer i går. 

Mange hilsner fra os i Gemmet/Merete

Kære forældre

Sundhedsstyrelsen meldte tirsdag aften sundhedsfaglige retningslinjer ud om, hvordan vi skal åbne dagtilbud op fra på onsdag den 15. april. 

På den baggrund er vi i København i fuld gang med at planlægge genåbningen af alle vores dagtilbud. Genåbningen vil ske i takt med, at hver enkelt institution lever op til sundhedsmyndighedernes krav, så dagligdagen for dit barn kan håndteres sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Vi skal bl.a. sikre, at Sundhedsstyrelsens krav om god plads, begrænsede sociale kontakter, procedurer for hyppigt håndvask og grundig rengøring mm er på plads. 

Alle forældre vil i slutningen af påsken modtage besked fra jeres institution om, hvorvidt den åbner allerede onsdag den 15. april, eller om der går lidt længere tid, før institutionen er helt klar. Hvis jeres institution ikke åbner fra onsdag, kan man stadig kontakte institutionens leder og få at vide, hvor der er mulighed for nødpasning. 

Alle forældre vil derudover snart modtage en orientering gennem e-Boks fra Sundhedsstyrelsen om krav og gode råd ift. at mindske smitterisikoen.

Læs mere på www.kk.dk/pasning-og-skole-coronainfo 

Hilsen

Københavns KommuneUdsendt 8. april 2020

Kære forældre 

Jeg sidder her på min “pind” og venter på retningslinjer, vedr. åbning af institutionerne, fra Københavns Kommune. 

Jeg har netop fået en mail om, at den første information kommer i morgen og flere hen over påsken. Det er en meget kompleks opgave og jeg ved, at de knokler for at få opgaven løst. 

Jeg ville jo rigtig gerne kunne melde helt klart ud inden påske, men det er ikke muligt. 

I skal være opmærksomme på, at to ministre og vores borgmester Jesper Christensen har sagt, at vi først åbner, når vi er klar og at det eventuelt kan betyde, at vi ikke har åbent for alle fra på onsdag. Jeg ikke ved noget om det, men jeg ved, at det har andre kommuner valgt og skriver det bare for at forberede jer. 

Jeg holder jer underrettet så snart det er muligt og vi har lagt en god plan for os i Gemmet. 

På opfordring fra en af forældrene, vil jeg bede jer alle om at kæmme jeres børn for at se om de har lus – og behandle dem, hvis de har lus. Perioden her er fantastisk til at komme af med eventuelle lus, det vil vi alle være glade for. 

Jeg håber I vil nyde påsken og det dejlige forår. 

Hilsen
Merete

Udsendt 7. april 2020

Kære alle forældre 

Anders har lavet en påskehilsen fra alle os voksne i Gemmet, vær søde at vise den til jeres børn: 
https://drive.google.com/file/d/1FkEwKFMTSKK6bpKpLG-WbUIXz24UwZ-t/view  

Her får I en god ide til en påskeaktivitet fra Lisa. Gå en tur i parken eller ved vandet og find nogle sten, vask dem rene og mal på stenene, du kan også skrive navne på – evt bordkort til den fest I skal holde, når vi igen må samles, som pynt eller en lille gave, til en du holder af”. 

I voksne kan også gemme små indpakkede chokoladeæg i haven eller gården, så kan børnene både finde dem og spise dem. De smager måske lidt bedre, når de har gjort en indsats, for at få fat i dem.  

I venter sikkert svar på, hvordan jeres børn kan vende tilbage til Gemmet onsdag den 15. april. Jeg ved ikke ret meget mere end I gør, men jeg lover at give besked, så snart jeg har fået retningslinjer fra Københavns Kommune. Jeg har fået mail fra Københavns Kommune om, at de i øjeblikket holder møder med sundhedsmyndighederne og KL, og derefter vil komme med retningslinjer. 

Som statsministeren sagde, skal vi være ude hele dage, så I kan allerede nu finde passende udetøj frem til jeres børn f.eks. regntøj og gummistøvler, der passer. Flyverdragterne er blevet for varme og vi har jo ikke ekstra tøj liggende. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god påske – håber en del af jer har ferie og kan være sammen med børnene uden for meget arbejde. Tak til jer, der holder samfundet i gang – også hen over påsken. 

Hils jeres børn fra os. 

Hilsen Merete

Udsendt 6. april 2020

Kære forældre 

Kommunens sprogvejleder Malene har sendt en masse materiale om, hvordan I kan få hjælp, til at løfte den opgave det er, at udvikle jeres barns sprog. I har dem hjemme i mange timer og med dette materiale, er det inspiration til aktiviteter med børn i alle aldre. 

Sprogvejlederen, talepædagoger, psykologer mv. anbefaler desuden Ramasjang, som et godt tilbud til jeres børn. Det er god sprogstimulering, men det er også fjernsyn, der på en god måde supplerer jeres barns viden og udfordre dem til at tænke nye tanker. Du finder Ramasjang på www.dr.dk. 

Bemærk, at der er materiale på mange forskellige sprog. 

Hilsen til jer alle fra Merete  

Brevet fra Malene:

Bliv opdateret på børnenes sproglige udvikling – og hvad kan man gøre som forælder:

 

Ting at lave med børnene:

 

Udsendt 2. april 2020 

Kære forældre 

Vi savner jeres børn, vi savner vores arbejde og vi savner hinanden. Vi er blevet trætte af at lave skriftlige opgaver, læse og holde virtuelle møder mv., men vi holder fast i at passe på hinanden. 

Vi er meget spændte på, hvad der skal ske efter påske og jeg lover, at jeg nok skal skrive til jer igen, når jeg ved mere. I denne tid er det jo Københavns Kommune, der tager beslutninger om, hvordan vi skal handle i forhold til corona. 

En af vores pædagoger har fået fat i dette dokument, som vi synes I skal bruge til at tale med jeres børn (selvfølgelig ikke de mindste) om corona. Hvis I har en printer, så print gerne ud, da der kan tegnes i dokumentet og jeres barn kan se på fortællingen om corona flere gange og når de har lyst. 

Hold ud – det bliver snart bedre og jeg glæder mig til at have selskab i huset igen. 

Hils jeres børn fra mig.

Hilsen

Merete

Udsendt 25. marts 2020

Kære forældre

Det er en mærkelig tid lige nu, mærkeligt at stå sammen uden at være sammen. Men sådan må det være.

Vi laver laver skriftligt materiale, læser litteratur, rydder op på stuer samt depoter, deltager i onlinekurser osv - alt sammen alene. Så står vi klar til eventuel nødpasning eller andre opgaver i samfundet. Desuden er vi færdige med “farvel-mapperne” til dem der skal starte i skole i år, vi håber så inderligt, at vi får godt 14 dage mere sammen med vores største børn, men mapperne er klar. 

Københavns kommune har skrevet et brev til alle forældre, det får I herunder. 

Vi håber; I trives og på trods af situationen får tingene til at hænge sammen.

De bedste hilsner fra alle i Gemmet/Merete


Kære forældre 
Vores institution er lukket til og med den 13. april Regeringen har nu forlænget lukningen af institutioner og skoler indtil videre frem til og med mandag den 13. april. Ved at lukke er det håbet, at vi kan undgå at smitte hinanden - og undgå at udsætte vores svage og syge for smitte. 

Som det ser ud nu, mødes vi først efter påske, men det er vigtigt at holde sig opdateret via medierne. 

Allerede efter den første uge har I nok oplevet, at det er lang tid for børnene at undvære deres kammerater, og det er lang tid for mange af jer forældre at skulle balancere en hverdag med både hjemmearbejde og børnepasning.

Tak for jeres måde at håndtere det på og for jeres opbakning. Den håber vi fortsat på, nu hvor vi skal holde ud nogle uger endnu. 

Nødpasning
Der er nødpasning til børn i de familier, som ikke har andre pasningsmuligheder. Børn skal dog fortsat holdes hjemme, hvis det overhovedet er muligt, så smitte begrænses.

Nødpasning er både til børn af forældre i f.eks. sundhedsvæsenet eller i private virksomheder, som ikke er lukkede. Men også til de familier, som har svært ved at få hverdagen hjemme til at fungere, og børnene har særlige behov for støtte. 

Der er nødinstitutioner i alle dele af byen. Antallet af nødinstitutioner tilpasses løbende efter behov, så der kun er få børn samlet på samme stue, og vi kan have ekstra stor fokus på hygiejne.

Nødpasningen tager hensyn til det enkelte barns behov i så høj grad som muligt, men det er samtidig vigtigt, at mange medarbejdere kan blive hjemme for at mindske smittespredning. Vi kan derfor ikke love, at I vil møde jeres daglige voksne, men vi gør, hvad vi kan for at skabe en god og tryg hverdag i nødinstitutionerne. 

Har I brug for nødpasning, skal I tage fat i jeres institutionsleder. Læs mere på www.kk.dk/pasning-og-skole-coronainfo (Her i Gemmet, skal I sende en mail til Gemmet@mail.tele.dk). 

Pas godt på jeres børn
For mange børn kan det være svært at lære den nye hverdag at kende. Der er nye regler, ikke så mange legekammerater, og så skal man vaske hænder hele tiden.

I kan finde gode råd om legeaftaler og hygiejne her: www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-man-som-foraeldre-forholde-sig-til-boern-og-legeaftaler 

Corona-virus kan også give anledning til mange spørgsmål hos børnene - spørgsmål, som de ikke selv kan finde svar på. Det kan derfor være en god ide at snakke med jeres børn om deres bekymringer.

På dette link kan I finde gode råd: www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus 

Hilsen

Københavns Kommune


Udsendt 12. marts 2020
Børnehuset Gemmet er lukket fra mandag 16. marts og mindst frem til 14. april 2020, sådan som regeringen har besluttet.

Vi håber at åbne igen efter påske, men vil naturligvis følge myndighedernes anvisninger. Jeg skal nok holde jer orienteret, når jeg får nyt, men forvent ikke, at jeg får informationer f.eks. om varigheden af lukningen før jer. 

Hvis I har spørgsmål til mig, så send en mail på gemmet@mail.tele.dk. Jeg skal nok tjekke mail mindst hver anden dag. 

Myndighederne holder alle opdateret på www.coronasmitte.dk, og på kk.dk/corona opdaterer kommunen løbende sine retningslinjer specifikt for København. 

Se også gode råd om, hvordan du taler med dit barn om situationen på
https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirussen/

og

https://www.dr.dk/nyheder/indland/efter-nye-tiltag-saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirus.

Jeg håber, at I trods alt får nogle gode uger.

Med venlig hilsen
Børnehuset Gemmet

Merete Grave
institutionsleder

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.