Forældremøde 20. oktober 2015

Kære forældre

I inviteres hermed til forældremøde i Børnehuset Gemmet

tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 19.00.

Efterårets forældremøde starter på Grøn stue/fællesrummet med et fællesmøde for alle stuer. Her er der orientering fra bestyrelsen samt valg til bestyrelsen samt orientering fra og valg til Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond.

Desuden vil Merete fortælle lidt om efterårets indsatsområder, bl.a. "sundhedsfremmende håndvask ved ankomst".

Når vi er færdige med fællesmødet, er der stuemøder på de enkelte stuer.

Dagsorden:

 1. Orientering fra bestyrelsen og valg af suppleanter. Se bilag vedrørende valg.
 2. Orientering/valg til Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond.
 3. Kort orientering fra Merete.
 4. Stuemøder på de enkelte stuer. Dagsorden ved stuerne.

Børn må ikke deltage i forældremødet – det gælder også større søskende.

Tilmelding: aflever slippen fra invitationen eller giv personalet på stuen besked senest den 13. oktober 2015

 

Med venlig hilsen
for Helle Petersen, bestyrelsesformand

Merete Grave

Hent invitation med slip samt valgbilaget som pdf-filer.

Vedr. valg til bestyrelsen i Børnehuset Gemmet 20. oktober 2015

Bestyrelsen består af:

 • Helle Petersen, formand (udpeget af Brønshøj Kirke)
 • Sigrid Knap, næstformand (mor til Ask på Grøn stue) Sigrid er på valg og er villig til genvalg.
 • Christina Høgh (mor til Sophia på Grøn stue)
 • Anne Rikke Schnack (mor til ellen på Grøn og Laura på Rød)
 • Bente Omak (udpeget af Brønshøj Kirke)
 • Anders Enevoldsen (personalerepræsentant)
 • Kasper Willems (far til Hugo på Blå stue) Kasper er på valg og ønsker ikke genvalg.

Der er altså valg til to pladser som bestyrelsesmedlem.

Vi skal også bruge mindst to suppleanter. Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. To suppleanter deltager i møderne.

Hvis du ønsker at opstille til en af pladserne i bestyrelsen, skal du ifølge vedtægterne kontakte formanden senest en uge før forældremødet, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2015.

Formand Helle Petersen, Kabbelejevej 50, 2700 Brønshøj, tlf. 38 60 60 63.

I kan også vælge at skrive jer på listen i ruden til fællesrummet senest den mandag den 12. oktober 2015, så kontakter jeg formanden.

 

Hilsen

 

Merete

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.