Årsplan 2024


Evaluering 2023, Årsplan 2024

Hent evaluering og årsplan som pdf her.

Evaluering af 2023

Legepladsen
Vi har succes med, at personalet tager en gruppe børn på legepladsen og får sat gang i aktiviteter der eller har ansvar for aktivitet mellem kl. 12 og 14. Aktiviteten kan være en del af stuens tema eller noget motorisk, sociale lege, fælles opmærksomhed, historielæsning osv. Kort sagt: Alle former for aktivitet­er i små eller større grupper.

Vi skal løbende afsætte personale til at holde orden i skuret og aktivitetskasserne samt opdatere aktivitetskasserne.

Sproglig udvikling
Vi arbejder videre med vores skemaer om at lære sprog i legene på stuen og på legepladsen. Vi har stort fokus på indretning, der stimulerer sproget og de sociale relationer samt giver inspiration til ud­vikling af legen.

Vi har alle fulgt kursus med ”sprogtrappen”. Se mere om denne i årsplanen for 2024.

Hjemmelæringsmiljøer
To-tre gange om året holder vi samtaler med forældrene til børn, der scorer under 15 i sprogvurde­ringen. Samtalerne styrker samarbejdet med forældrene om barnets sproglige udvikling.

Denne indsats fastholdes fremover.

100 års-jubilæum
Årets store begivenhed var vores fejring af 100 års-jubilæet.

I 14 dage op til festen havde vi temauge, hvor vi lærte børnene om, hvordan det var at være barn for 100 år siden. Vi legede gammeldags lege, tegnede kun med kridt på tavle, spiste eftermiddagsmad som i 1923 og talte om, at man for 100 år siden måtte slå børn, men vi slog ikke. Personalet var iført for­klæder.

Det var nogle rigtig fine uger, som vi fik meget anerkendelse for. Tak for det.

Den 1. september 2023 havde vi en fin reception om eftermiddagen og en storslået jubilæumsfest for børn og forældre om aftenen. Vi havde til lejligheden lavet en flot udstilling om Børnehuset Gemmets historie.


Årsplan 2024

Sprogtrappen
Vores kursusforløb i 2023 om metoden ”sprogtrappen” med Pia Thomsen var både lærerigt og inspi­rerende, samtidig med at det klart viste os, at sprog handler om meget andet end det sagte, og at vores indsats og eventuelt samarbejde med forældrene skal begynde, før børnene fylder tre år.

Derfor har vi besluttet, at vi på vores eftermiddagsstuemøder vil ”sprogtrappe” alle børn, når de bliver to år.

Dette vil give os et klart billede af, hvor barnet ligger i forhold til sprogudvikling, og på hvilket område vi skal begynde vores ekstra indsats.

Hvis der er brug for en fælles indsats fra både os og forældrene, vil vi naturligvis indkalde forældrene til et møde. Ellers vil vi fortælle, hvor barnet er placeret i værktøjet, og at både jeres og vores indsats skal fortsætte, som vi allerede gør.

Mad og måltider
Efter oplæg fra Jacob fra Meyers Madhus, som arbejder med børnemaden i københavnske institutioner, er vi nået frem til nogle fælles, faglige strategier for det gode og ernæringsrigtige måltid.

Vores fokus skal være på at skabe en god stemning omkring måltidet, så børnene har lyst til at spise.

Personalet skal:

 • Skabe en rar stemning – det er vigtigst.
 • Tilbyde alle børn mad og drikke hver dag.
 • Være forbilleder.
 • Respektere alle børns udtalelser om maden, men også vende samtalen, så den bliver rar, venlig og positiv over for maden.
 • Sikre, at alle børn selv gør alt det, de kan. Nogle børn skal øve sig, det gælder også oprydning og evt. borddækning.
 • Have mindre fokus på, hvor meget mad børnene spiser. De skal nok begynde at spise, når måltidet er rart og hyggeligt, alle andre spiser, og de er sultne.

Vi lyser på hjernesmart kommunikation
Med udgangspunkt i Anette Prehns bøger om hjernesmarte børn og hjernesmart pædagogik skal vi blive bedre til at kommunikere, så det, vi siger og viser, bliver logisk for børnenes hjerner.

Det mest indlysende er, at vi undlader ordet ”ikke”, for det lille ord, slettes i børnenes hjerner. Derfor inspirerer vi børnene til at råbe på trappen, når vi siger: ”I må ikke råbe på trappen”.

Vi skal blive gode til at sige til børnene, hvad de skal/hvad vi forventer af dem. ”Du skal blive på stuen, indtil din mor er kommet herind.”

Vi skal lyse på det, vi vil se ske. Vi vil lave stier i hjernen, der over tid bliver tydeligere og tydeligere, og de andre stier vil blive utydelige. Fx: ”Du skal være sød mod din kammerat” i stedet for ”Du må ikke slå”. Sidstnævnte inspirer til at slå og laver en bred sti i hjernen om at slå i stedet for sød mod kammerat, som er det, vi vil have til at ske.

Året rundt

 

Vi kan godt lide traditioner, årsplan og rutiner. Derfor fastholder vi vores faste aktiviteter, selv om indholdet bliver ændret.

Vi har små, hurtigtarbejdende udvalg, der beslutter hvad og hvordan.

I kan se datoerne på vores hjemmeside gemmet10.dk eller på Famly.

Vi har blandt andet planlagt følgende:

 • Fire naturuger for de tre- til seksårige.
 • To motorikuger for de nul- til toårige.
 • Sommerfest.
 • Eidfest.
 • Julebesøg i Brønshøj kirke.
 • Adventhygge.
 • Luciaoptog.
 • Mindst to forældrecafeer.
 • Forældremøder.
 • Fastelavnsfester, både institutionens interne og støtteforeningens.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.