Evaluering 2020, Årsplan 2021

Hent evaluering og årsplan som pdf her

Evaluering af 2020 

Coronapandemiens indflydelse på Børnehuset Gemmet 
2020 har været stærkt præget af coronapandemien. 

I en periode i foråret havde vi kun nødpasning, hvor ikke alle børn kunne komme i institutionen. De børn, der brugte vores tilbud, var opdelt i grupper på tre, hvis de var under tre år, og grupper på fem, hvis de var over tre år. En fast voksen var tilknyttet gruppen. Hver dag benyttede to af grupperne en lejlighed hos vores naboer AAB afdeling Utterslevgård, og vores legeplads var opdelt i zoner, så hver gruppe havde sit eget lille område, når vi var ude. 

I løbet af maj havde landet fået mere overblik over pandemien, og vi begyndte igen at modtage alle børn, nu opdelt i stuer der ikke måtte være sammen på tværs af huset. Efter sommerferien blev det nødvendigt at lave tre større zoner på legepladsen, hvor to stuer blev en gruppe, der måtte være sammen på tværs, men stadig kun på legepladsen. Sådan var det stadig, da vi afsluttede 2020. Børn, der var i Børnehuset Gemmet efter kl. 16.00, var på legepladsen, i den mørkeste tid med hjælp fra lyskæder og lommelygter. 

I marts fik vi etableret håndvaske på legepladsen, så børnene kunne vaske hænder, inden de kom ind, inden vi skulle spise og i øvrigt mange gange om dagen. Der blev opstillet en toiletvogn, så børnene ikke skulle ind i huset, når de skulle på toilettet. 

Fra 11. marts til slutningen af året er det stadig sådan, at vi skal være mest muligt ude, for der smitter vi hinanden mindst. I forældre afleverer/henter stadig ved døren, hvor en medarbejder modtager barnet og følger ham/hende op på deres stue. 

Vi har vasket hænder til den helt store guldmedalje, gnubbet og skrubbet mellem fingrene, over hænderne og husket tommelfingrene – i starten sang vi meget til vores håndvask.

Vores rengøringsindsats har været enorm, særligt fra marts til maj, men også fra maj og resten af året har vi mindst en gang om dagen vasket alle berøringsflader – altså håndtag, hylder, vægge, døre, paneler osv. op til 140 cm. Vi har sprayet toilettet, hver gang et barn har brugt det, vi har etableret berøringsfri vandhaner alle steder, og vi har hver dag vasket ALT det legetøj, der har været rørt ved. Det har også betydet, at meget mindre mængde legetøj har været tilgængeligt, og at bøger og spil, der ikke kunne vaskes rene, kun har været i brug sammen med de voksne. 

Tiden med de helt små grupper viste os, hvad det på godt og ondt betyder for børnenes udvikling. Vi havde fordelt grupperne, så børnene var sammen med venner, men alligevel blev det – særligt for de største - i længden kedeligt, at de ikke måtte være sammen med venner fra andre grupper. I grupperne med børn under tre år var der mange dage med kun to børn og enkelte med kun et barn. Der manglede vi også lidt dynamik. 

De små grupper viste os også, hvad gode normeringer kan betyde for børns trivsel, tilknytning og udvikling. Der var fokus på det enkelte barn, nærvær og mulighed for at følge børnenes initiativer på en helt anden måde end normalt. Der var stor kreativitet og variation i dagens aktiviteter, og der var hele tiden opmærksomhed fra en voksen. 

Vores forældremøde gennemførte vi ved at udsende videoer fra stuerne, bestyrelsen og Merete, hvor vi fortalte om vores hverdag, aktiviteter, mål osv. 

Den daglige kommunikation med jer forældre, har været rigtig svær og det er vi kede af både for jeres skyld og for vores arbejde med sammenhæng i jeres børns liv. Vi har været rigtig meget på legepladsen og har prioriteret at fast personale – helst pædagogerne var ude, så I havde en mulighed for en kort snak med dem ligeledes har vi opfordret jer til at skrive eller ringe til os, hvis I gerne ville have en snak med personalet fra stuen. Vi er godt klar over, at det ikke er det samme som at komme på stuerne dagligt. 

Vi har været udfordret på dokumentation til forældrene. For nogle stuer har det værste været at huske at uddele de dokumentationer, der er blevet lavet. Da I ikke har kunnet se vores opslag, har vi printet vores dokumentationer ud og udleveret dem til jer. 

Under pandemien har flere medarbejdere været hjemsendt som ”nær kontakt” til en coronasmittet, men heldigvis nåede smitten først ind i vores hus i starten af december, hvor to i samme uge havde været i Børnehuset Gemmet, mens de var smittet. Det betød, at vi sendte 51 børn og otte medarbejdere hjem, men med undtagelse af en enkelt kom de heldigvis alle usmittede tilbage. 

Fra slutningen af august samlede vi to dage om ugen gruppe 8, som er de børn, der skal starte skole i 2021. Vi ville give dem et tilbud i en stor gruppe sammen med muligheden for at skabe gode relationer til mange børn. Både børn og voksne var glade for forløbet. Gruppen øvede også luciaoptog og gik for deres venner på legepladsen. Vi forsøgte at lave et luciaoptog rundt om Børnehuset Gemmet for forældre og beboerne i Utterslevgård, men forsamlingsforbuddet forhindrede os i at gennemføre. Vores sidste lille forsøg for at vise luciaoptoget til gruppens forældre gik også i vasken, da hele gruppe 8 blev hjemsendt som ”nær kontakt” til en smittet med coronavirus. 

De børn, der skal starte i skole 2022, delte vi i to grupper – gruppe 7A og 7B. De mødtes på tværs af huset en gang om ugen fra september til udgangen af november. 

En lang fortælling om corona i Børnehuset Gemmet 2020. 

Naturuger 

Vi har corona-aflyst to naturuger og gennemført to naturuger for de 3-6 årige. 

I februar havde vi en succesfuld uge, hvor vi var i vores onsdagsgruppe alle dagene. Alle grupper arbejdede med ”fisk”. Tegnet og klippet fisk, læst og sunget om fisk, lagt fiskepuslespil, en bedstefar havde friskfangede fisk med, som vi rensede, undersøgte og efterfølgende lavede suppe af. Vi lærte om, hvordan fisk lever og hvad de bruges til. Desuden spiste vi fisk. Alle aktiviteter på niveau, der passede til børnenes alder. 

I oktober arbejdede børnene med udgangspunkt i deres stuer med et forløb om nataktive dyr: Flagermus, grævling og pindsvin. Alle skulle samtidig fordybe sig i at måle veje, og tale om mængder og længder, samt blive bevidst om former, også dem vi finder i naturen.

Rød stue havde besøg af en konsulent fra Naturcenter Amager Strand. 

Motorikuger 

Vi har haft to motorikuger for de nul- til toårige.med udgangspunkt i stuerne. Den første blev dog afbrudt af nedlukningen den 11. marts. I begge uger arbejdede vi med de tre grundsanser: Vestibulær (hoved-balancesansen), Kinæstetiske sans (muskel-led sansen, kropsbevidsthed) og Taktilsansen (berørings-/følesansen), med massevis af fokuserede motoriske lege. 

Sprogstimulering 

Vores sprogstimulerende indsats er primært sket i hverdagen, hvor vi bruger de ti understøttende sprogstrategier:

 1. Følg barnets interesse.
 2. Brug åbnende spørgsmål.
 3. Vent på barnets svar.
 4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger.
 5. Hjælp barnet med at sætte ord på.
 6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen.
 7. Relatér til noget, barnet kender.
 8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen.
 9. Ret ikke barnets fejl direkte.
 10. Leg med sproget, når det er muligt.


For at støtte vores viden om det enkelte barns sproglige niveau, udfordringer og styrker har vi testet mange tre- og femårige børn. 

Frem til 11. marts havde vi seks sprogstimuleringsgrupper, som fik særlig sprogstimulering i små grupper. Det skete en til to gange om ugen fra kl. 12.15 til 13.00. 

Læs eventuelt mere om vores indsats med sprogstimulering i vores virksomhedsplan. 

Årsplan 2021 

Årets fokus: 
Flere vokseninitierede lege og aktiviteter på legepladsen 
Vi skal bringe legepladsens muligheder i spil i forhold til alle temaer i læreplanen. 

Børnene skal stadig have masser af tid til uforstyrret og selvvalgt leg, men personalet skal blive mere bevidste i deres brug af legepladsen som læringsrum og fx også sætte mål for deres aktiviteter og dokumentere dem over for forældrene. 

Det vil ikke altid give mening at sætte et mål, inden man går ud med en gruppe børn, fordi der skal være rum til at gribe, hvad børnene har gang i og via dette støtte fx leg, læring og inklusion. 

Mål: Vi skal være bevidste om at udnytte legepladsen til at udvikle leg, læring, trivsel og dannelse. 

Med vores aktive initiativ og/eller deltagelse skal vi

 • Støtte udvikling af sociale relationer.
 • Skabe trygge rammer.
 • Give børnene sprog.


Vokseninitierede aktiviteter og/eller lege 

Mål: Det personale, der går ud med en gruppe børn, skal igangsætte en aktivitet eller en leg. 

Dokumentation: Alle medarbejdere, der går ud om formiddagen, laver i februar og juni dokumentation til forældrene på stuen. 

Børneinitierede aktiviteter og/eller lege 

Mål: Vi skal indgå som aktive deltagere i børnenes leg på legepladsen. 

Dokumentation: Alle medarbejdere, der går ud om formiddagen, dokumenterer i marts og tre uger i maj børnenes udbytte af personalets aktive deltagelse i legen til forældrene. 

Værktøjer og organisering 
Vi skal have samlet ”værktøj” til at understøtte vores aktiviteter på legepladsen, så det er nemt at gå til. 

Det kan være: lækre bolde, tagrender, sjippetove, farveblyanter, sakse, spil i stor størrelse, kimslege osv. 

Vi skal have skabt et hyggeligt, rart og mere uforstyrret rum med græs på arealet mellem pergolaen og vejen, gerne med en lille shelterlignende hytte. Det skal være rart for børn og personale at lave aktiviteter på stedet. 

Naturuger for de tre- til seksårige 
Vi afholder fire naturuger for de tre- til seksårige, en i hver årstid. Naturudvalget beslutter mål og forbereder aktiviteter. 

De nul- til toårige får også udfordret deres interesse for naturen i hverdagen på stuerne og på lege­pladsen samt på fire årstidsture. 

Motorikuger for de nul- til toårige 
Vi afholder to motorikuger for de nul- til toårige, hvor målet med vores aktiviteter er at styrke børnenes tre grundsanser - vestibulærsansen, den kinæstetiske sans og taktilsansen - samt at give personalet et godt billede af, om stuens børn har særlige behov for stimulering. 

Både de tre- til seksårige og de nul- til toårige udfordres motorisk i hverdagen, i aktiviteter på lege­pladsen, på ture og i onsdagsgrupperne. 

Cafeer og julehygge 
Stuerne arrangerer en eftermiddagscafe i uge 15, og der afholdes julecafe på stuerne den 14. december. 

Forældremøder

 • Forældremøde i samarbejde med de øvrige institutioner i vores netværk Muffen.
 • Et møde for nye børns forældre
 • Forældremøde med valg til bestyrelsen, støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond og stuemøder afholdes i efteråret. 


Forældretræf på legepladsen 
Vi vil gerne skabe rammerne for uformel snak og hygge mellem forældrene og mellem forældre og leder, bestyrelse og støtteforening. 

Derfor arrangerer vi to træf på legepladsen, hvor vi serverer kaffe og te samt lægger op til en snak, der ikke specifikt handler om jeres eget barn. Den ene gang vil Merete og bestyrelsen være til stede, den anden gang Merete og Børnenes Aktivitetsfond. Vi vil lægge op til et overordnet emne for vores snak, fx med billeder eller en fagperson til stede. 

Vi håber, I vil bidrage til hyggeligt og uformelt samvær. Børnene vil synes, det er fantastisk at dele deres hverdag med jer. 

Gamle børns dag 
De børn, der i foråret 2021 går ud af Børnehuset Gemmet, bliver i efteråret inviteret til at besøge deres gamle børnehave til en hyggelig eftermiddag på stuen og legepladsen. 

Kalender for 2021 

Onsdagsgrupper 
Alle onsdage - bortset fra onsdage i skoleferierne - er der onsdagsgrupper. Derfor er mødetiden disse dage senest kl. 9.15. 

På dette tidspunkt skal børnene være afleveret, og forældrene skal have forladt børnehuset, så per­sonalet kan koncentrere sig om børnene. Børnene skal fordeles på otte grupper og hjælpes rundt til gruppelokalerne, så gruppeaktiviteterne stille og roligt kan begynde. 

Læs mere om onsdagsgrupperne i vores virksomhedsplan. 

Festligheder og møder 

?. februar      Støtteforeningen Børnenes Aktivitetsfond holder
                    fastelavnsfest for hele familien.

12. februar    Intern fastelavnsfest for Børnehuset Gemmet. 

??.                Forældremøde i netværket Muffen. 

Uge 15          Forældrecafe på stuerne. 

??. april         De børn, der skal i skole i 2020, spiller teater.

27. maj         Eidfest

18. juni         Sommerfest

22. september Gamle Børns Dag

13. oktober     Forældremøde, blandt andet med valg til bestyrelsen.

14. december Julehygge og luciaoptog fra kl. 15.30.

? december    Jule-børnegudstjeneste i Brønshøj Kirke og risengrød

December      Hver mandag julehygge for alle i huset.
                     Mødetid senest kl. 9.15 

Uger med særlige aktiviteter for børnene 

Uge 4         Naturuge for børn på eller over tre år.
                 Mødetid senest kl. 9.15.

Uge 11       Særligt fokus på motoriske aktiviteter for nul- til toårige. 

Uge 20       Naturuge for børn på eller over tre år.
                  Mødetid senest kl. 9.15. 

Uge 34       Naturuge for børn på eller over tre år.
                 Mødetid senest kl. 9.15. 

Uge 37       Særligt fokus på motoriske aktiviteter for nul- til toårige. 

Uge 44       Naturuge for børn på eller over tre år.
                  Mødetid senest kl. 9.15. 

Lukkedage 

18. og 19. november     Pædagogiske dage

24. og 27. - 31. dec.     Juleferie.
                                   Vi har dermed lukket fra og med
                                   24. december 2021 og er tilbage igen
                                   mandag den 3. januar 2022.

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.