Sundhed og sygdom

I menuen til venstre kan du se vores retningslinjer for de mest almindelige børnesygdomme.
Generelt må syge børn ikke komme i institution.
Det vil sige, at børn med kraftig hoste, feber, ondt i halsen, stærk forkølelse, unormal afføring, opkastninger og de normale børnesygdomme ikke må være i institutionen. Det samme gælder, hvis barnets almentilstand er svækket.
Giv os et ring på telefon 38 60 51 21, når dit barn bliver sygt af en sygdom, der smitter. Det er rart for andre forældre at vide, hvad der florerer blandt børnene.
 
Barnet må møde igen, når det ikke længere smitter, og den almene tilstand er så god, at barnet kan deltage i de aktiviteter, der er i løbet af dagen. Det vil sige tage på udflugt, være på lege­pladsen og lege med de andre inde som ude.
 
Hvis et barn møder i institution, før det er helt rask, er der på grund af den nedsatte modstands­kraft større risiko for, at barnet får komplikationer.
 
Hvis barnet bliver sygt i institutionen
Bliver dit barn sygt i løbet af dagen, bliver I kontaktet. Husk derfor altid at give os telefonnumre, hvor vi kan træffe jer eller en pårørende. I vil aldrig kunne tilgive jer selv, hvis der sker noget med jeres barn, og I ikke har været til at få fat i.
 
Medicin i løbet af dagen
Angående børn på penicillinkur og kur mod øjenbetændelse: Aftal nærmere med personalet på stuen. Generelt uddeler personalet ikke medicin, undtaget er dog insulin, astmamedicin og lig­nende, der gives mod kroniske sygdomme. Læg aldrig piller i madkassen!
 
Som skrevet ovenfor, påtager vi os at give medicin til kronisk syge børn. Der er dog betingelser:
  • Vi skal have en skriftlig "brugsanvisning" fra barnets læge. Den skal være så let forståelig, at også en ny vikar, der lige er kommet ind ad døren, kan forstå den uden at have talt med dig først.
  • Når der sker ændringer i medicingivningen, skal vi have det skriftligt. Udløbsdatoen for medicinen skal du selv holde øje med. Husk at tage den gamle medicin med hjem!
Børnehuset Gemmet har en mappe, hvori der står, hvordan vi skal forholde os over for det enkel­te barn på medicin eller diæt. Denne mappe må forældre og personale hjælpe hinanden med at holde ajour.
 

Vaccinationer
Inden barnet starter i Børnehuset Gemmet, må det anbefales, at de "obligatoriske" vaccinationer er påbegyndt hos hjemmets egen læge.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.