Tilsyn november 2019

Kort opfølgning på Børnehuset Gemmets tilsynsdialog november 2019

Den 18. november 2019 havde vi vores sidste tilsyn. Kommunens pædagogiske konsulent gik rundt i huset og observerede vores pædagogik fra kl. 8.30 til 12.15. 

Om eftermiddagen havde vi et tilsynsdialogmøde, hvor bestyrelsesformand Anne Rikke, pæda­gogernes tillidsmand, souschef og leder deltog i dialogen med den pædagogiske konsulent, som hedder Henrik. 

Nedenfor kan I se hele vores tilsynsrapport, men inden da vil vi gerne komme med vores kom­mentarer og tanker om, hvor vi vil tage ekstra fat for at skabe de bedst mulige vilkår for vores børns læring, trivsel og udvikling. 

Vi får meget anerkendelse for vores generelle pædagogik og vores tilgang til børnene. Henrik beskriver vores generelle faglighed som høj og ser på flere punkter forbedringer i forhold til sidste års tilsyn. Det gælder bl.a. indretningen. 

Henrik observerede også tilfælde, hvor enkeltpersoner reagerede med lavere faglighed, og det er på disse punkter, vi skal sætte ind i det kommende år. Derfor vil Merete også arbejde for udvikling på flere niveauer for både den enkelte medarbejder, stuerne og hele huset.  

Tilsynet er opdelt i seks områder, og i hvert område er der tre kategorier:

  • Ændring af indsatsen, som er den dårligste kategori.
  • Tilpasning af indsatsen
  • Vedligeholdelse af indsatsen, som er den bedste kategori.

 

Vi har i 2019 fået tre gange tilpasning af indsatsen og tre gange vedligeholdelse af indsatsen. 

Vi vil opfordre jer til at læse tilsynsrapporten for at få en fornemmelse af, hvad der skal til for at komme i de forskellige kategorier. Vi får f.eks. meget mere anerkendelse for vores faglighed i år end sidste år, men ender med det samme antal "tilpasning af indsats" og "vedligeholdelse af indsatsen". Hverken i år eller sidste år fik vi den laveste kategori. 

Hermed får I vores tanker om indsatsen næste år. 

Sociale relationer
Henrik skriver bl.a.: "Der er en rar og positiv stemning med smil og god øjenkontakt til børnene." Han ser tydeligt, at vi understøtter de nul- til toårige både sprogligt og med fysiske handlinger. Henrik ser, at vi er gode til at arbejde i små grupper, og at vores struktur og organisering af de voksne understøtter børnenes mulighed for voksenkontakt og relationsdannelse både til andre børn og til de voksne. 

Vi er gode til at understøtte børnene ved at sætte ord på deres handlinger, følelser og oplevel­ser. De voksne er rolige og rummelige og støtter børnene relevant ved aktivitetsskift. 

Ud fra Henriks anbefalinger vil vi færdiggøre vores kompetenceudviklingsforløb med psykologen Kristine, som tager udgangspunkt i tryghedscirklen. Når alle stuer er igennem forløbet, kommer Kristine til et personalemøde for at strække kurset til også at handle om relationsdannelse hos de ældste børn. 

I sit arbejde med at udvikle den pædagogiske kvalitet vil Merete oftere bruge observationer, både i forhold til enkelte medarbejdere, stuer og hele huset. 

Desuden vil vi i år revidere vores introforløb for nye medarbejdere. 

Inklusion og fællesskab
Henrik skriver bl.a. at vi er gode til at opdele børnene i mindre grupper, hvilket sikrer, at vi har opmærksomhed på alle børns deltagelse og relationsdannelse både barn-voksen og børnene imellem. Han ser dog også undtagelser, hvor dette ikke sker. 

Henrik ser for stor variation i vores indretning og ønsker, at vi har en fælles opfattelse af det­te, så alle legezoner indrettes med et emne og inviterer til leg i dette emne. 

Henrik opfordrer os til, at pædagogerne skal være aktive deltagere i børnenes leg - også i de store børns lege. Den del af vores aktiviteter så Henrik ikke så meget af, da han var på sit anmeldte besøg, hvor vi havde sat mange aktiviteter i gang. 

Vi skal have givet vores indretning et ryk mere i den rigtige retning, og vi skal blive gode til at fastholde de legezoner, vi indretter. Det vil blive et af de temaer, vi arbejder med i år, og som økonomien ser ud lige nu, forventer vi, at der er penge til lidt nyindkøb til stuerne. 

Henrik ser, at vi er gode til at arbejde i små grupper og gode til relationsdannelse, og det er jo dejligt, men han ser også undtagelser, hvor alle ikke har lige så højt niveau som flertallet. Det vil vi selvfølgelig forsøge at løfte, primært i den faste medarbejdergruppe, men også når vi får nye vikarer i huset.  

Sprogindsatsen
Henrik ser, at personalet er nysgerrige på børnenes oplevelser, intentioner og ønsker, samt at personalet gennem dialoger udvider og strækker børnenes sprog. Henrik ser de ti sprogstrate­gier i vores hverdag, men ikke så konsekvent som det ønskes, så sprogstrategierne, som vi alle har været på kursus i, skal "genbesøges", så de igen bliver en integreret del af vores hverdag. Desuden skal forældrene præsenteres for sprogstrategierne. 

Til dette anbefaler Henrik, at vi benytter os af observationer af praksis som et udviklingsredskab. 

Henrik bemærker også at der er god læring at hente ved at have det sproglige fokus, når vi ind­retter stuerne og legezonerne. Det vil vi selvfølgelig have. 

Ved den faglige dialog om eftermiddagen talte vi om sprogstimuleringsgrupperne mellem kl. 12.00 og 13.00, en organisering som skaber grundlag for høj faglighed i vores særlige sprogstimulering. 

Forældresamarbejde
Henrik giver "vedligeholdelse af indsatsen", da Henrik ud fra vores samtale og de afleveringer, han havde set, vurderer, at vores indsats er, som den skal være. Vi talte om evt. at lave en forældretilfredshedsundersøgelse eller drøfte på et forældremøde, hvor tilfredse forældrene er, og hvad de kunne ønske sig mere af. 

Sammenhænge og overgange
Her får vi "vedligeholdelse af indsats", da Henrik ser at vores praksis støtter børnene både fra hjemmet til institutionen og fra institution til fritidshjem og skole. 

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis
Her giver Henrik "vedligeholdelse af indsatsen", bl.a. fortsætter vi med vores stuemøder tors­dag eftermiddag, så hver stue holder stuemøde med Merete hver femte uge, og vi fortsætter med vores dokumentation, TOPI, sprogtest og matrix til registreringer mv. 

Du kan hente dette brev som pdf her og hele tilsynsrapporten her.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Gitte Schaumburg-Jensen

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.