Tilsyn januar 2019

Kort opfølgning på Børnehuset Gemmets tilsynsdialog 2019

Vores pædagogiske konsulent Else Marie Guevara har en dag i januar 2019 været i Børnehuset Gemmet for at observere i otte timer på alle stuer og på legepladsen. 

Efter besøget havde vi tilsynsdialog med Else Marie, formand for bestyrelsen Anne Rikke, pædagog Rikke, souschef Gitte og leder Merete. Derefter modtog vi en skriftlig tilsynsrapport. 

I januar deltog Else Marie på et personalemøde. Ud fra det skriftlige tilsyn og vores dialog med Else Marie planlagde vi vores indsatsområder for 2019. 

Tilsynet har seks fokuspunkter:

 1. Sociale relationer - barn-/voksen-kontakt. Her fik vi en gul smiley.
  Vi besluttede at deltage i et kompetenceudviklingsforløb, som vores kommunale psykolog laver for en stue af gangen. Det er et kursus på 1,5 time og derefter observation og feed­back to gange og et afsluttende møde, hvor vi taler om, hvad stuen skal arbejde videre med/fastholde.

  Hele forløbet tager udgangspunkt i bogen Se barnet indefra som handler om arbejdet med tilknytning i daginstitutioner og er skrevet af Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad.

  Vi har ikke lavet faste aftaler om brug af matrix, men gør det efter behov på de enkelte stuer.


 2. Inklusion og fællesskab. Her fik vi en gul smiley.
  Her vil kompetenceudviklingen som beskrevet ovenfor også støtte os i vores arbejde.

  Desuden arbejder vi i små grupper i løbet af hele dagen, og det bliver vi ved med.

  Vi har talt meget om, at det er vigtigt pædagogisk arbejde at indgå i børnenes leg bl.a. for at støtte de mere stille børn med ideer til legen og ved at italesætte de mere stille børns initiativer

 

 1. Sprogindsatsen. Her fik vi en gul smiley.
  Her fik Else Marie øje på, at vi var gode til at sætte ord på ting og til at tale med børnene, men at vi glemte at sætte ord på handlinger og oplevelser. Når f.eks. tårnet af klodser vælter, skal vi ikke bare frydes sammen med barnet, men også sige "tårnet af klodser væltede, fordi du skubbede til den nederste klods". Næsten alle pædagoger har i løbet af de sidste to år fået kursus i sprogstimulering, men ikke alle har for både de 0- til 2-årige og de 3- til 6-årige, så løbende vil vi sende medarbejdere på Københavns kommunes sprogstimuleringskurser.

  Desuden skal vi have flere samtalebilleder - både på væggene og laminerede som vi kan tage frem, f.eks. om særlige temaer. At tale ud fra et billede øger og styrker sprog­stimuleringen og inspirerer samtalen.
 1. Forældresamarbejde. Her fik vi en grøn smiley.

 2. Sammenhæng og overgange. Her fik vi en grøn smiley.

 3. Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis.
  Her fik vi en grøn smiley.


På grund af mange krav og mål har vi forsøgt os med at flytte den faglige ledelse tættere på hverdagen og pædagogerne. Derfor har vi siden 1. januar 2019 afholdt stuemøder hver torsdag eftermiddag. Det betyder, at hver stue har stuemøde med Meretes deltagelse hver femte uge.

Her arbejder vi med:

 • ovenstående indsatsområder,
 • områder, som pædagogerne på stuen synes er vigtige at udvikle
 • et mål (som også opstod i forbindelse med personalets dialog med Elsa Marie) om at sætte ord på børnenes handlinger.

 

Metoden er at reflektere over, hvordan vi bedst arbejder med et mål og ved næste møde tale om, hvordan det gik, hvad vi skal fastholde, og hvad vi skal ændre. 

I det arbejde bruger vi både interne mål- og evalueringsskemaer, de dokumentationer I får i garderoben og andre opslag til jer.  

Hilsen alle i Gemmet 

Gitte og Merete

 

Du kan hente dette brev som pdf her og hele tilsynsrapporten her.

Du kan også få rapporten udleveret ved henvendelse til institutionen.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Gitte Schaumburg-Jensen

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.