Alkoholpolitik

Til arrangementer for børn, forældre og personale serveres/sælges alkohol:

  • Ved sommerfesten.
  • Gløgg ved julearrangementer.
  • Særlige arrangementer, men kun efter lederens godkendelse, fx indvielsesfesten.

Især for personalet

undefinedDet er ikke tilladt drikke alkohol i institutionens normale åbningstid, og det er ikke tilladt at møde på arbejde påvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Personalet må kun drikke alkohol, når de ikke har ansvaret for børnene. Det vil sige, at når børnene er til stede, skal forældrene også være der.

Personalet må ikke drikke alkohol i deres pause.

Personalet må nyde alkohol i forbindelse med:

  • Personalefester uden for arbejdstiden
  • Middagen efter de pædagogiske dage
  • Gløgg i forbindelse med/efter juleoppyntning
  • Til middagen efter juleoppyntningen, hvor man nyder de gaver, institutionen har modtaget i løbet af året.

Institutionen tilstræber en kultur, hvor det er naturligt at drøfte problemer omkring alkohol, og hvor kolleger og ledelse forsøger at hjælpe en medarbejder, der har eller er ved at få et misbrugsproblem.

Det betyder, at såvel ledelse, tillidsrepræsentant som kolleger skal kontakte den enkelte medarbej­der og eventuelt lederen for at hjælpe ham/hende, hvis de får mistanke om et misbrugsproblem.

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.