Pædagoger søges

Vi tilbyder job til to uddannede pædagoger 32-37 timer om ugen.

I Børnehuset Gemmet har vi et stærkt arbejdsfællesskab, hvor hver stue har tre pædagoger samt en merit-/sporskifte studerende eller pædagogisk medhjælper. Vi har samarbejde på tværs af huset, og du kommer derfor til at have et tæt samarbejde med dine stuekollegaer, men også forpligtende samarbejde med kollegaer fra resten af huset f.eks. i vores onsdagsgrupper og naturuger.

Vi har fem stuer, der alle har børn i alderen fra et til seks år. Vi har en hverdag, hvor børnene er sammen på tværs af alder, men laver oftest aktiviteter i aldersopdelte grupper både på stuerne og på tværs af huset.

Har du lyst til at prøve en ny og udviklende organisering af en nul- til seksårs-daginstitution, så kom til os - vi har gode erfaringer med denne struktur, fokus på fagligheden og gode rutiner, der sikrer alles trivsel og udvikling.

Vi er nærværende og engagerede voksne, der giver børnene tydelige rammer, tryghed og glæde. Hos os foregår læring gennem leg, og derfor prioriterer vi at skabe gode rammer for legen for den enkelte og i fællesskabet, både med og uden voksnes direkte deltagelse.

Vi arbejder bevidst med at skabe en normkreativ hverdag.

Vores pædagogiske tilsyn for ligger i toppen for fjerde år i træk. Se den seneste rapport her: http://gemmet10.dk/om-os/paedagogisk-tilsyn/.

Generelt er vi et hus med mange traditioner og aktiviteter. Vi har bl.a. fire naturuger og to motorikuger om året. Vi arbejder med selvhjulpenhed hos det enkelte barn, sang, musik og højtlæsning er en del af hverdagen.

Vores børnegruppe er meget blandet, og vi har et tæt og ressourcestærkt forældresamarbejde. Børnehuset Gemmet er en populær selvejende institution med en pæn venteliste. Vi er placeret nær Bellahøj Svømmestadion med nem adgang til byens parker og grønne områder samt offentlig transport.

Vores arbejdsfællesskab
Vi er et hus med en god blanding af ansatte, der har været kolleger i mange år og nyere ansatte. Et fællesskab, hvor du kommer til at indgå i stuefællesskaber, fællesskaber på tværs af huset og på legepladsen.

Vi ser mangfoldighed som en styrke for vores arbejdsfællesskab. Da arbejdet er alsidigt, er der rigtig gode muligheder for, at lige netop dine kompetencer kommer i spil.

Vi ser høj faglighed, udvikling af personalets kompetencer og hjælpsomhed på tværs af huset som vigtige faktorer for at skabe gode læringsmiljøer for alle børnene samt et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Vi prioriterer tid til sparring og planlægning, og der er derfor afsat tid til disse opgaver i hverdagen.

I Børnehuset Gemmet vægter vi et stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor alle bidrager til den gode stemning. Specielt i pauserummet er der plads til at få et godt grin med kollegerne.

Både unge og erfarne medarbejdere indgår i et miljø, der er baseret på tillid, både kollegaer imellem og fra ledelsens side. I Børnehuset Gemmet er der et stærkt samarbejde mellem leder, souschef og medarbejdere, men også rum til selvledelse i de enkelte teams.

Du kan se vores seneste trivselsmåling via dette link: http://gemmet10.dk/om-os/trivselsmaaling/

Om du er nyuddannet eller har erfaring er ligegyldigt for os, for vi har i forvejen både erfarne og nyuddannede pædagoger – vi ansætter gode mennesker, der synes arbejdet som pædagog er vigtigt, og som vil bruge deres faglighed i hverdagen.

Vi har et introforløb til modtagelse af nye pædagoger, for at støtte samarbejdet mellem de erfarne og den nye pædagog og for at gøre din opstart lettere.

Det praktiske
Vi har to ledige stillinger, og du bestemmer selv, hvor mange timer du vil arbejde mellem 32 og 37 timer.

Læs mere om os på www.gemmet10.dk eller kom forbi en dag for at sige hej og få en rundvisning, - ring gerne i forvejen. Spørgsmål rettes til leder Merete Grave eller souschef Rikke Dalgaard på tlf. 38 60 51 21 – tast 1.

Ansøgninger sendes til gemmet@mail.tele.dk.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Rikke Dalgaard

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.