Pædagoger søges

Vi mangler en pædagog 33-37 timer om ugen og en barselsvikar 32-37 timer om ugen.

I Børnehuset Gemmet har vi et stærkt arbejdsfællesskab, hvor hver stue har tre pædagoger samt en studerende eller pædagogisk medhjælper. Vi har samarbejde på tværs af huset, og du kommer derfor til at have et tæt samarbejde med dine stuekollegaer, men også forpligtende samarbejde med kollegaer fra resten af huset f.eks. i vores onsdagsgrupper og naturuger.

Har du lyst til at prøve en ny og udviklende organisering af en nul- til seksårs-daginstitution, så kom til os - vi har gode erfaringer med denne struktur, fokus på fagligheden og gode rutiner, der sikrer alles trivsel og udvikling.

Vi har fem stuer, der alle har børn i alderen fra et til seks år. Vi har en hverdag, hvor børnene er sammen på tværs af alder, men laver oftest aktiviteter i aldersopdelte grupper både på stuerne og på tværs af huset.

Vi er nærværende og engagerede voksne, der giver børnene tydelige rammer, tryghed og glæde. Hos os foregår læring gennem leg, og derfor prioriterer vi at skabe gode rammer for legen for den enkelte og i fællesskabet, både med og uden voksnes direkte deltagelse.

Generelt er vi et hus med mange traditioner og aktiviteter. Vi har bl.a. fire naturuger og to motorikuger om året. Vi arbejder med selvhjulpenhed som nøgle til selvværd hos det enkelte barn, og sang, musik og højtlæsning er en del af hverdagen.

Vores børnegruppe er meget blandet, og vi har et tæt og ressourcestærkt forældresamarbejde. Børnehuset Gemmet er en populær selvejende institution med en pæn venteliste. Vi er placeret nær Bellahøj Svømmestadion med nem adgang til byens parker og grønne områder samt offentlig transport.

Vores arbejdsfællesskab
Vi er et hus med en god blanding af ansatte, der har været kolleger i mange år og nyere ansatte. Et fællesskab, hvor du kommer til at indgå i stuefællesskaber, fællesskaber på tværs af huset og på legepladsen.

Vi ser mangfoldighed som en styrke for vores arbejdsfællesskab. Da arbejdet er alsidigt, er der rigtig gode muligheder for, at lige netop dine kompetencer kommer i spil.

Vi ser høj faglighed, udvikling af personalets kompetencer og hjælpsomhed på tværs af huset som vigtige faktorer for at skabe gode læringsmiljøer for alle børnene samt et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Vi prioriterer tid til sparring og planlægning, og der er derfor afsat tid til disse opgaver i hverdagen.

I Børnehuset Gemmet vægter vi et stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor alle bidrager til den gode stemning. Specielt i pauserummet er der plads til at få et godt grin med kollegerne.

Både unge og erfarne medarbejdere indgår i et miljø, der er baseret på tillid, både kollegaer imellem og fra ledelsens side. I Børnehuset Gemmet er der et stærkt samarbejde mellem leder, souschef og medarbejdere, men også rum til selvledelse i de enkelte teams.

Om du er nyuddannet eller har erfaring er ligegyldigt for os, for vi har i forvejen både erfarne og nyuddannede pædagoger – vi ansætter gode mennesker, der synes arbejdet som pædagog er vigtigt, og som vil bruge deres faglighed i hverdagen.

Vi har et introforløb til modtagelse af nye pædagoger, for at støtte samarbejdet mellem de erfarne og den nye pædagog og for at gøre din opstart lettere.

Det praktiske
Vi har en ledig stilling, og du bestemmer selv, hvor mange timer du vil arbejde mellem 33 og 37 timer.

Desuden har vi en barselsorlovsstilling, hvor du også selv vælger arbejdstid mellem 32 og 37 timer.

Læs mere om os på www.gemmet10.dk. Når du har læst om os og har lyst til at besøge os, inden du sender din ansøgning, så ring og aftal tid. Vi vil glæde os til at give dig en rundvisning. Spørgsmål rettes til leder Merete Grave eller souschef Rikke Dalgaard på tlf. 38 60 51 21 – tast 1.

Ansøgningen sendes til gemmet@mail.tele.dk senest den 22. juni 2023, men gerne før, da vi ansætter løbende.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Kontakt

Børnehuset Gemmet v/Brønshøj Menighed
Gemmet 10
2400 København NV

Tlf. 38 60 51 21
Mail gemmet@mail.tele.dk

Ean-nummer: 5798009693143
Cvr-nummer: 61 02 26 19

Leder Merete Grave
Souschef Gitte Schaumburg-Jensen

Henvendelser angående fejl, mangler og ideer til hjemmesiden kan også sendes til webmoster.

Åbningstider

Mandag - torsdag:
7.00 - 17.00

Fredag:
7.00 - 16.10

Vi har lukket i weekender og på helligdage samt på de af bestyrelsen vedtagne lukkedage. Se under menupunktet Årsplan.